Text Size
Tuesday, May 28, 2024
Top Tab Content
  หน้าที่ ๒
ไปที่หน้า

  บทความทั่วไป บทความที่ ๑๑ - ๒๐ (จากทั้งหมด ๒๕ บทความ)
 สิ่งเดิม
    สิ่งเดิม
    เรื่องแล้วเรื่องเล่าที่ผ่านมา รวมทั้งการกระทำของเราในชีวิตประจำวัน  อาจจะแตกต่างกันไปในรายละเอียดบ้าง  แต่ถ้ามองพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว  มันก็คือเรื่องเดิมๆ  เหมือนดั่งละครที่นำมาฉายซ้ำวนไปเรื่อยๆ

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 ความผิดเพี้ยนของผ้าป่า
    ความผิดเพี้ยนของผ้าป่า
    ในสมัยพุทธกาล  ผ้าเป็นสิ่งหายากต่างจากปัจจุบันนี้เป็นอย่างมาก  ได้มีการวิเคราะห์ว่าถ้าไม่มีการผลิตเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นสักตัว  โดยที่ให้ใช้เฉพาะผ้าที่มีอยู่ตอนนี้เท่านั้น

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 พระเทวทัต
    พระเทวทัตบุคคลผู้ที่ควรได้รับการยกย่อง หรือตำหนิ
    ที่เขียนบทความนี้ขึ้นมา เนื่องจากเคยได้ยินการพูดถึงพระเทวทัตในน้ำเสียงที่จะถูกว่ากล่าวมาโดยตลอด    บางทีคนไม่ดีบางคนก็จะถูกเปรียบเทียบเหมือนดั่งพระเทวทัต 

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 copyright
    การละเมิดลิขสิทธิ์  กรรมของชนชาติที่ทุกคนมองข้าม
    ปัจจุบันนี้ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากมาย  หลากหลาย ทั้งเพลง หนัง ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ภาพถ่าย เกมส์ สินค้าแฟชั่น ฯลฯ 

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 เพชฌฆาตเคราแดง๑
    โจร(เพชฌฆาต)เคราแดง ภาค ๑
    ในสมัยพุทธกาลนั้นได้มีโจรกลุ่มหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด ๔๙๙ คน  ครั้งหนึ่งได้มีคนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับโจรกลุ่มนั้น  คนที่เข้ามาสมัครใหม่ นั้นมีลักษณะตาเหลือกเหลือง  มีเคราสีแดง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 เพชฌฆาตเคราแดง๒
    โจร(เพชฌฆาต)เครา แดง ภาค ๒
    ภาคนี้ เป็นส่วนความเห็นและการวิเคราะห์ของผู้เขียน ขอเชิญท่านทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์เนื้อเรื่องเพื่อให้เกิดปัญญา  โดยที่เรื่องนี้มีสิ่งที่น่าขบคิดพิจารณาหลายอย่าง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 กัลยาณมิตร๑
    เพื่อนสนิท(มิตรสหาย)ภาค๑
    ในสังคมมนุษย์เรื่องการคบค้าสมาคมกันนั้นถือเป็นเรื่องปกติ  จนมีคำกล่าวของนักปรัชญาว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม”  คำว่าสัตว์สังคมนั่นคือ มีทั้งพึ่งพาอาศัยกัน

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 กัลยาณมิตร๒
    เพื่อนสนิท(มิตรสหาย)ภาค๒
    จะประพฤติตัวอย่างไรกับการมีบาปมิตร  เมื่อได้รับความรู้ดังนี้แล้ว ทุกท่านจะทำอย่างไรเมื่อพบกับบาปมิตรแล้ว ก็ลองพิจารณาดูกันเอาเอง ตอนนี้ทุกท่านมีทางเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆ

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 กัลยาณมิตร๓
    เพื่อนสนิท(มิตรสหาย)ภาค๓
    โอกาสที่ดีเข้ามาแล้วก็ผ่านไป อีกทั้งบางทีโอกาสที่ดีนั้นไม่ได้ มีอยู่ตลอดเวลา บางครั้งโอกาสมันมาแค่แวบเดียวแล้วก็ผ่านไป เมื่อท่านเผชิญหน้ากับทางเลือก เวลาตัดสินใจก็มีไม่มาก

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 ระลึกให้ถึง
    การระลึกให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
   ตอนที่๑

    ก่อนเริ่มบทความ ผู้เขียนขอรบกวนให้ท่านผู้อ่าน ลองตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

  หน้าที่ ๒
ไปที่หน้า
backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 6 guests and no members online