Text Size
Saturday, June 15, 2024
Top Tab Content
    บทความเกี่ยวกับกฐิน
 บทความกฐินปี ๒๕๔๘
    "กฐิน" ปีพ.ศ. ๒๕๔๘
    ใกล้ถึงช่วง "กฐิน" แล้ว ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาศึกษาเรื่องกฐิน เพื่อทำกฐินให้ถูกต้องตามพระวินัย ยังให้เกิดผลอันไพบูลย์ อีกทั้งเพื่อไม่ให้เกิดโทษของการทำกฐินผิดพระธรรมวินัย

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 กฐินถูกต้องตามพระธรรมวินัย
    "กฐิน" ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
    คัดมาจากหนังสือ "กฐิน" ถูกต้องตามพระธรรมวินัย  ซึ่งมีหัวข้อต่างๆดังนี้

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 ช่วยกันรักษาการทอดกฐิน
    ช่วยกันรักษาและสืบทอดการทอดกฐินให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
    กฐินกาลอยู่ในช่วงเวลา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ การทำบุญทอดกฐินถือว่าเป็นการทำบุญที่เป็นประเพณีสำคัญของชาวพุทธทั้งหลาย 

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 6 guests and no members online